Dirigenten

Harry van Berne

Tenor Harry van Berne studeerde cello en solozang aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Erna Spoorenberg. Verdere studie werd gevolgd bij o.a. Margreet Honig in Amsterdam en Anthony Rolfe Johnson in London. Harry van Berne maakt deel uit van het Gesualdo Consort Amsterdam en het Quink Vocaal Ensemble. Ook geeft Harry cursussen, masterclasses en workshops over specifieke onderwerpen of stijlperiodes, zowel voor solozangers als voor ensembles. Als hoofdvakdocent solozang is Harry verbonden aan het ArtEZ conservatorium en tot medio 2014 als studieleider zang aan het Conservatorium van Amsterdam. De laatste jaren is Harry ook werkzaam als dirigent van koorprojecten.

Boudewijn Jansen

Boudewijn Jansen is een dirigent met een breed repertoire met focus op opera en oratorium. Na zijn studie piano en orkestdirectie, aangevuld met koordirectie, cello, orgel en zang, werkte hij onder meer bij de Nederlandse Reisopera en de Stichting Kameropera Nederland. Sinds 1994 is Boudewijn Jansen verbonden aan de muzikale staf van De Nationale Opera. Verder verzorgde hij verschillende malen de instudering van het Koor van De Nationale Opera. In 2013 dirigeerde hij het Nederlands Blazersensemble en het Koor bij de kroning van koning Willem-Alexander. Hij is sinds 2003 artistiek leider van het befaamde Toonkunstkoor Amsterdam, welke veelal optreedt met het Concertgebouw Kamerorkest. Daarnaast dirigeerde hij vele vooraanstaande koren, zoals het Nederlands Kamerkoor, het Nederlands Concertkoor en het VU-Kamerkoor. Hij was te gast bij nagenoeg alle Nederlandse orkesten. Hij doceert en coacht dirigenten, repetitoren en zangers.

Wim Kloppenburg

Wim Kloppenburg (1939) studeerde o.a. kerkmuziek bij Frits Mehrtens en orgel bij Piet Kee. Hij was achtereenvolgens cantor-organist in Amsterdam (Thomaskerk, Matinen-gemeente), Kortenhoef en Amstelveen (Kruiskerk). Van 1976 tot 1996 was hij als programmamaker verbonden aan IKON-radio, voor welke omroep hij wekelijks een programma verzorgde over liturgie en kerkmuziek. Publicaties van zijn hand verschijnen in verschillende vaktijdschriften en in de reeks Werkboekjes voor de Eredienst. Als docent hymnologie is hij o.a. verbonden geweest aan het Hervormde Seminarie Hydepark (1976-1995) en aan het Conservatorium te Arnhem (1973-1990). Bij zijn veertigjarig jubileum als kerkmusicus (tevens het veertigjarig bestaan van de Matinencantorij) werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Cees van der Poel

Cees van der Poel studeerde orgel bij Albert de Klerk in Haarlem en bij Hans van Nieuwkoop aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Daarnaast rondde hij in Amsterdam een studie kerkmuziek af en aan het Maastrichts Conservatorium een hoofdvakstudie piano bij Frédéric Meinders en Joop Celis. Van der Poel is werkzaam als uitvoerend musicus, docent en koordirigent. Hij werkt als zelfstandig adviseur op orgelbouwgebied en is als zodanig verbonden aan de grote rooms-katholieke en protestantse kerkelijke koepels. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begeleidt hij restauraties van monumentale orgels.

Bas Ramselaar

Bas Ramselaar (1961) studeerde zang bij Frans Schouten en Aafje Heynis en volgde meestercursussen bij Robert Holl. Tussen 1985 en 2001 was Bas vast lid van het Nederlands Kamerkoor. Hij maakte ook jarenlang deel uit van het solistenensemble van de Nederlandse Bachvereniging. Recentelijk was hij betrokken bij de opnames en concerten rond de Leidse Koorboeken met het Egidius College. Als concertzanger zong Bas meer dan twintig jaar op de grote Nederlandse en buitenlandse podia en maakte talrijke radio-, tv- en cd-opnamen. Van J.S. Bach nam hij alle bassolo’s op uit de complete serie geestelijke cantates, alsmede de Johannes en Matthäus Passion; er kwamen ook twee solo-cd’s van hem uit: ‘Bas zingt Bach’ en ‘Liederen van W.A. Mozart’. Als dirigent was Bas tussen 2001 en 2012 werkzaam bij Toonkunst Amersfoort en tussen 2001 en 2015 van de Bach Cantorij Baarn & orkest. Vanaf 1995 tot heden is hij verbonden aan het St. Joris Kamerkoor. Bas dirigeert het koor en orkest van de Stichting Rondom de Cantates in Amersfoort en het Basilius College

Hanna Rijken

Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, is promovendus aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Sinds 2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble powered by PThU. Ze studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en Tilburg en aan de PThU Amsterdam. Daarnaast studeerde ze koordirectie, kerkmuziek en dwarsfluit met specialisatie traverso aan het Conservatorium van Amsterdam.

Anthony Scheffer

Anthony Scheffer (1991) studeerde Liberal Arts and Science en Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en stak in de loop der jaren zijn licht op bij dirigenten als Jos Leussink, Bas Ramselaar, Jos van Veldhoven en Ton Koopmanen. Hij staat voor verschillende vocale en instrumentale ensembles. In 2015 werd hij artistiek leider van Capella Amersfoort en dirigent van de Bach Cantorij Baarn. Sinds 2017 is hij bezig met het oprichten van een nieuw professioneel koor en orkest en treedt hij regelmatig op als gastdirigent bij verschillende gezelschappen waaronder Cantate op de Brink in Hilversum, de Westerkerk te Amsterdam en Ensemble Quintessens.

Henk van Zonneveld

Henk van Zonneveld behaalde voor zowel orgel als clavecimbel het Diploma Uitvoerend Musicus aan het Utrechts Conservatorium bij resp. Jan Welmers en Leni van der Lee. Daarna specialiseerde hij zich in de uitvoeringspraktijk van barokmuziek en volgde masterclasses bij James David Christie, Jos van Immerseel, Ton Koopman, Gustav Leonhardt, en Harald Vogel. Hij maakte opnamen voor radio en televisie, trad op in Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland en geeft concerten als solist en als continuospeler met koren, orkesten en kamermuziekensembles. Hij dirigeert verschillende koren en is sinds 2000 actief als orkestleider van zijn barokorkest Cappella Maria Barbara, waarmee hij o.a. van J.S. Bach alle solocantates, clavecimbelconcerten en passionen uitvoerde.