Matinencantorij

De MATINENCANTORIJ werd door Wim Kloppenburg opgericht in 1963 ten behoeve van de Matinen, de liturgische proefparochie in de Thomaskerk te Amsterdam-zuid. Na het beëindigen van de Matine-diensten is de cantorij blijven bestaan als vaste ‘bespeler’ van de Cantatediensten in de Kruiskerk te Amstelveen. Verder geeft het koor regelmatig concerten en verleent het medewerking aan verschillende kerkdiensten.

Het repertoire bestaat uit kerkmuziek in de meest brede zin: cantates, motetten, passionen – van de Renaissance tot aan de twintigste eeuw. Regelmatig leidt dat tot boeiende thematische programma’s (bijv. ‘Aan Babels stromen’ – Psalm 137 door de eeuwen heen). Samen met haar vaste begeleider, de organist Peter Ouwerkerk, maakte de cantorij in 2005 een CD-opname met werken van Adriaan C. Schuurman.
De Matinencantorij bestaat uit ervaren amateurzangers. Er wordt projectmatig gewerkt. Vaak werken vocale of instrumentale beroepsmusici aan de projecten mee.