Wim Kloppenburg (1939) studeerde o.a. kerkmuziek bij Frits Mehrtens en orgel bij Piet Kee. Hij was achtereenvolgens cantor-organist in Amsterdam (Thomaskerk, Matinen-gemeente), Kortenhoef (1980-1986) en Amstelveen (Kruiskerk, 1990-2010). Van 1976 tot 1996 was hij als programmamaker verbonden aan IKON-radio, voor welke omroep hij wekelijks een programma verzorgde over liturgie en kerkmuziek. Publicaties van zijn hand verschijnen in verschillende vaktijdschriften en in de reeks Werkboekjes voor de Eredienst. Als docent hymnologie is hij o.a. verbonden geweest aan het Hervormde Seminarie Hydepark (1976-1995) en aan het Conservatorium te Arnhem (1973-1990). Bij zijn veertigjarig jubileum als kerkmusicus (tevens het veertigjarig bestaan van de Matinencantorij) werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In een cantatedienst op zondag 14 maart 2010 nam Wim Kloppenburg afscheid als dirigent van de Matinencantorij en cantor-organist van de Kruiskerk. Wim Kloppenburg was dan al meer dan 45 jaar dirigent van de door hem opgerichte Mantinencantorij. Deze cantorij verzorgde ruim dertig jaar de oecumenische cantatediensten in de Kruiskerk.