Seizoen 2007-2008

Seizoen 2007-2008

In seizoen 2007 - 2008 zijn de volgende cantatevespers gehouden:

Cantatevesper 6 oktober 2007

Koor en orkest: Bach Cantorij Baarn en orkest o.l.v. Bas Ramselaar
Solisten: Nicoline Bovens alt, Mattijs Hoogendijk tenor,

Inleiding: Heleen Weimar

  • Allegro uit de eerste symfonie in Bes van William Boyce
  • Cantate Bringet dem Herrn Ehre seines Namens, BWV 148 van J.S. Bach

Cantatevesper 8 december 2007

Koor en orkest: Dudok kamerkoor en orkest o.l.v. Harry van Berne
Solisten: Alfrun Schmid sopraan, Elsbeth Gerritsen alt, Falco van Loon tenor, Michiel Meijer bas,

Inleiding: Machteld van Woerden

  • O lieber Herre Gott, wecke uns auf voor twee sopranen en b.c., SWV 287 van Heinrich Schütz
  • Cantate Nun komm der Heiden Heiland, BWV 62 van J.S. Bach

Cantatevesper 16 februari 2008

Koor en orkest: Kamerkoor Akkoord en orkest o.l.v. Cees van der Poel
Solisten: Marjon Strijk sopraan, Elsbeth Gerritsen alt, Harry van Berne tenor,

Inleiding: Marcel Poorthuis

  • Sonate a quatro "Al Santo Sepolcro" in Es, RV 130 van A. Vivaldi
  • Cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23 van J.S. Bach

Cantatevesper 24 mei 2008

Koor en orkest: Matinencantorij en orkest o.l.v. Wim Kloppenburg
Solisten: Marjon Strijk sopraan, Elsbeth Gerritsen alt, Michiel Meijer bas,

Inleiding: Nico Smit

  • Cantate Brich dem Hungrigen dein Brot, BWV 39, van J.S. Bach