Corona

De cantatevespers van stichting Cantate op de Brink vinden plaats met inachtneming van de geldende coronamaatregelen van het RIVM.

Voor de veiligheid van uzelf en de overige bezoekers, van de uitvoerende musici en van de medewerkers moeten we ons houden aan enkele 'spelregels' die hieronder staan vermeld.

Spelregel 1

Toegang alleen met Coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs (paspoort/rijbewijs).
Bij binnenkomst in de kerk is het dragen van een mondmasker verplicht totdat u zit.
Geen reservering vooraf! (afhanklijk van de dan geldende richtlijnen kan dit veranderen)

Spelregel 2

We verzoeken u met klem de cantatevesper niet te bezoeken als u op de dag van (of in de 24 uur voorafgaand aan) de datum van de cantatevesper één of meerdere van de volgende symptomen heeft die passen bij corona:

 • verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),
 • hoesten,
 • verhoging of koorts (meer dan 38°C),
 • kortademigheid of benauwdheid,
 • reuk- en/of smaakverlies

Spelregel 3

U dient onderstaande vragen met Nee te kunnen beantwoorden:

 • Heeft u op de datum van de cantatevesper een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u op de datum van de cantatevesper corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken voorafgaand aan uw bezoek aan een cantatevesper?
 • Heeft u op de datum van de cantatevesper huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u 2 weken voorafgaand aan uw bezoek aan een cantatevesper contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u op de datum van de cantatevesper in thuisisolatie (verplichte quarantaine) vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Spelregel 4

Onderstaande vraag dient u met Ja te kunnen beantwoorden:

 • Bent u verder gezond en voelt u zich op de datum van de cantatevesper gezond?

Overige zaken om rekening mee te houden

 • Kom niet te vroeg naar de cantatevesper, wacht buiten met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers op bij binnenkomst van de kerk; u wordt een zitplaats(en) aangewezen.
 • Volg de aangeduide looproutes.
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers op bij het verlaten van de kerk.
 • Houdt bij het verlaten van de kerk ook buiten de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht.

Ten slotte

In geval van twijfel zullen medewerkers van Cantate op de Brink u persoonlijk aanspreken bij binnenkomst of gedurende de cantatevesper.