AVG

PRIVACYVERKLARING (AVG)

Stichting Cantate op de Brink, statutair gevestigd te Mariënheem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

   Stichting Cantate op de Brink te Hilversum
   adres: adres
   website: https:/www.cantateopdebrink.nl
   e-mail: info@cantateopdebrink.nl
   KVK: 32134790
   RSIN: 819383508

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • e-mailadres (t.b.v van het toezenden van de nieuwsbrief per e-mail)
  • locatiegegevens (via Google Analytics)
  • internetbrowser en eigenschappen device (via Google Analytics)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Cantate op de Brink registreert uw e-mailadres voor de volgende doelen: verzenden van onze nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Cantate op de Brink bewaart uw e-mailadres totdat u aangeeft geen prijs meer te stellen op toezending van onze nieuwsbrief. Op dat moment wordt uw e-mailadres verwijderd uit ons mailbestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Cantate op de Brink zal alleen gegevens aan derden verstrekken indien zij daar wettelijk toe wordt verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Cantate op de Brink gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Stichting Cantate op de Brink gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die anoniem surfgedrag bijhouden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie van onze site die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw e-mailadres uit ons mailingbestand te laten verwijderen. Dit kunt u aanvragen via het contactformulier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Cantate op de Brink neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.
Als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op via info@cantateopdebrink.nlNajaar 2018
Bestuur Stichting Cantate op de Brink