Bach Cantorij Baarn

De Bach Cantorij Baarn (sinds 1970) is een gezelschap van amateurs en (semi-) professionele musici met één overzichtelijk doel: de kerkmuziek van Bach regelmatig te laten klinken in de setting waarvoor ze bedoeld is: in de kerk. Daartoe organiseert de cantorij elk jaar zeven cantatediensten op wisselende locaties in Baarn. Zo mogelijk voert de cantorij één keer per jaar een van de grote kerkmuzikale werken van Bach uit. Sinds 2001 is Bas Ramselaar de vaste dirigent van de Bach Cantorij Baarn.

Meer dan vijfendertig jaar heeft de Bach Cantorij Baarn (BCB) een belangrijke culturele bijdrage geleverd door in ruim 250 kerkdiensten alom geliefde (maar ook minder bekende) cantates van Bach uit te voeren. De cantorij was voor het eerst te horen in oktober 1970. Het gezelschap stond toen onder leiding van oprichter Louis Mol (1934-1980), destijds cantor-organist van de Nicolaaskerk in Baarn. Sindsdien verzorgt de cantorij in Baarn jaarlijks zeven interkerkelijke cantatediensten, beurtelings in de Gereformeerde, Nederlands Hervormde en Rooms Katholieke kerk en onder auspiciën van de Raad van Kerken. Daarnaast is er elk jaar een concert van een groot vocaal Bachwerk, de Matthäus Passion, Johannes Passion, Hohe Messe of het Weihnachts Oratorium. Ook heeft de BCB op uitnodiging diverse uitvoeringen verzorgd in andere steden en dorpen.

Na het vroegtijdig overlijden van Louis Mol in 1980 trad Hans Linnartz aan als dirigent. Na diens benoeming aan het conservatorium van Basel, nam in 1995 Johan Rooze de muzikale leiding over. Rooze gaf in 2001 het stokje door aan de huidige dirigent Bas Ramselaar. De Bach Cantorij Baarn kent een vaste koorbezetting van vier tot vijf zangers per stem, conform het gebruik in Bachs tijd. Het orkest, grotendeels samengesteld uit semi-professionele amateurs met professionele spelers op sleutelposities, is op die sterkte aangepast. Voor de grote werken worden gastzangers en gastmusici uitgenodigd. De cantorij beschikt over een eigen kistorgel.