Koren

Amersfoorts Kantatekoor

Het Amersfoorts Kantatekoor is een koor met vaste zangers en zangeressen. Het koor bestaat uit 10 sopranen, 10 alten, 8 tenoren en 8 bassen. De Stichting Rondom de Kantates komt voort uit een initiatief van de Raad van Kerken Amersfoort en is als...
Bach Cantorij Baarn

Bach Cantorij Baarn

De Bach Cantorij Baarn (sinds 1970) is een gezelschap van amateurs en (semi-) professionele musici met één overzichtelijk doel: de kerkmuziek van Bach regelmatig te laten klinken in de setting waarvoor ze bedoeld is: in de kerk. Daartoe organiseert de...

Dudok kamerkoor

Het ensemble werd in 1999 door dirigent Johan Rooze en een aantal enthousiaste zangers en instrumentalisten opgericht. Johan Rooze was tot 2008 ook de vaste dirigent en artistiek leider van het gezelschap. Het ensemble bestaat uit een kerngroep van...
Kamerkoor Akkoord

Kamerkoor Akkoord

Kamerkoor ’Akkoord’ is ontstaan in 2003 op initiatief van een groep enthousiaste zangers en zangeressen die met elkaar wilde gaan musiceren onder leiding van Cees van der Poel. Doel is met een twintigtal zangers die geen problemen hebben met muziek lezen een grote variatie aan composities in te studeren en ten gehore te brengen.

Kamerkoor Capricciata

Kamerkoor Capricciata is in januari 1992 opgericht door Muziekschool Gooi Noord in Bussum en stond onder leiding van Gerard van Amstel. In september 1995 werd de Muziekschool opgeheven en ging het koor zelfstandig verder. Na Paul Delcour, George Bretz...

Matinencantorij

De MATINENCANTORIJ werd door Wim Kloppenburg opgericht in 1963 ten behoeve van de Matinen, de liturgische proefparochie in de Thomaskerk te Amsterdam-zuid. Na het beëindigen van de Matine-diensten is de cantorij blijven bestaan als vaste 'bespeler' ...
VU kamerkoor, Amsterdam

VU kamerkoor, Amsterdam

Het VU-Kamerkoor is een ambitieus en gezellig studentenkoor uit Amsterdam. Het koor bestaat uit 30 jonge ervaren koorzangers. Onze passie voor klassieke muziek en het samen musiceren zorgt voor een hechte en betrokken groep. We houden van musiceren op...
Vocaal Theologen Ensemble

Vocaal Theologen Ensemble

Vocaal Theologen Ensemble Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen Ensemble (VTE). Het VTE staat onder professionale leiding van Hanna Rijken. Het VTE laat theologen van verschillende faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek....