Hanna Rijken

Hanna RijkenHanna Rijken, theoloog en musicus, werkt als promovendus (AIO) Liturgiewetenschappen aan de PThU in Amsterdam. Ze schrijft een dissertatie over de Anglican choral evensong in Nederland. Haar promotoren zijn prof. dr. Marcel Barnard en dr. Martin Hoondert. Ook is ze oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Hanna studeerde de hoofdvakken koordirectie (bachelor & master), kerkmuziek (bachelor) en dwarsfluit met specialisatie traverso (bachelor & master) aan het Conservatorium van Amsterdam en theologie aan de Universiteit Utrecht (bachelor), de Universiteit Tilburg (research master theologie: Liturgical & Ritual Studies) en de PThU Amsterdam (master gemeentepredikant). Koordirectie studeerde ze bij Jos Vermunt, Jos van Veldhoven en Louis Buskens, haar docenten fluit waren Marieke Schneemann en Marten Root.

Hanna geeft cursussen kerkmuziek voor (aanstaande) predikanten op het Theologisch Seminarium Hydepark van de PThU. Ze is oprichter en artistiek leider van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht bij de oud-katholieke kathedraal Utrecht. Ze was redactielid van het nieuwe ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ (2013). Ze is redactielid van Laetare, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek. Hanna is Musical Advisor van de Dutch Church in Londen. Ook is ze lid van de adviescommissie liturgie en kerkmuziek van de Evangelisch Lutherse Synode binnen de Protestantse Kerk Nederland.

Hanna is oprichter en artistiek leider van het Vocaal Theologen Ensemble, een projectkoor bestaande uit ‘vocale theologen’. Sinds de oprichting van het VTE op 31 oktober 2007 heeft het VTE meegewerkt aan diverse lezingen, symposia en concerten: o.a. een cd- en radio-opname voor de IKON, de Oecumenelezing van de Raad van kerken, de landelijke PKN-toer langs monumentale stadskerken in 2009 en de Liedboekdag. Ook leverde het VTE een belangrijke bijdrage aan de landelijke presentatie van het project Liedboek. In 2012 zong het VTE o.a. tijdens de Nacht van de Theologie in A’dam. Vanaf 2008 is het VTE ‘powered by’ de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Sinds januari 2013 is Hanna Rijken artistiek leider van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht, verbonden aan de Oud-katholieke kathedraal.