Initiatief, doelstelling en achtergrond

Dat er in Hilversum geen jarenlange traditie van ‘cantatediensten’ bestaat, is eigenlijk zeer verwonderlijk. Er wonen en werken immers veel musici; er zijn diverse koren, waar met plezier gezongen wordt; en er bestaan goede oecumenische contacten tussen verschillende kerken.

De initiatiefnemers van Cantate op de Brink (Marianne Berger, Heleen Weimar, Machteld van Woerden, Jouke van der Leest, Joep Mourits en Arno Rog) ervoeren het als een gemis. Zij maken daarom een begin met wat, naar zij hopen, een jarenlange traditie zal worden.

De initiatiefnemers worden gemotiveerd door liefde voor de muziek van J.S. Bach. Ze geloven in de zeggingskracht van het gezongen Woord. Ze willen een kader bieden en de randvoorwaarden scheppen, waarin de religieuze muziek van Bach en tijdgenoten goed tot haar recht kan komen. Zij hopen hiermee veel mensen te bereiken, die de cantates met enthousiasme zullen uitvoeren* en beluisteren.

* Elke cantatevesper start met het oefenen met de aanwezigen van het slotkoraal van de cantate, zodat deze tijdens de uitvoering kan worden meegezongen.
Een daartoe uitgenodigd persoon houdt een korte inleiding om de muziek en teksten enige duiding te geven.

Geschiedenis

Lees hier meer over de geschiedenis van Bachcantates in Hilversum.

Stichting

De stichting Cantate op de Brink, gevestigd in Hilversum, heeft tot doel het voor een breed publiek mogelijk maken om in de gemeente Hilversum muziekuitvoeringen met een liturgisch karakter bij te wonen en waar mogelijk aan de uitvoering deel te nemen. De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel te bereiken met inzet van (semi)professionele musici, solisten en koren, zo mogelijk uit de regio. Waar mogelijk worden talentvolle jonge musici uitgenodigd. De stichting opereert onder auspiciën van de Raad van Kerken Hilversum.

De doelstelling is vertaald in de uitvoering van cantates op zaterdagmiddag in de Grote Kerk in Hilversum op de Kerkbrink. In beginsel wordt gekozen uit het cantaterepertoire van J.S. Bach en zijn stijlgenoten. Het publiek wordt de mogelijkheid geboden minimaal één koraal mee te zingen.

Lees meer over het bestuur van de stichting.

ANBI

ANBI logoStichting Cantate op de Brink te Hilversum heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat onze stichting voldoet aan de eisen die vanwege het ministerie en de belastingdienst aan een algemeen nut beogende instelling worden gesteld, voor u en voor ons een extra zekerheid! Lees hier meer over onze ANBI-status.

De ANBI-status heeft voor u als geïnteresseerde en/of liefhebber fiscale voordelen inzake de aftrekbaarheid van giften en donaties.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail