Word vriend van Cantate op de Brink!

De muzikale vespers van Cantate op de Brink spreken velen aan. De drempel is laag, de kwaliteit hoog. Graag houden we dat zo!

Daarvoor is het belangrijk dat de financiële basis gezond blijft.

Vrienden startten in 2012 een initiatief om de financiële draagkracht van de Stichting Cantate op de Brink te versterken. Zo wordt ook het maatschappelijk draagvlak in Hilversum en het Gooi verbreed.

Wilt u zich aansluiten bij dit initiatief? Heel graag! Uw steun is van groot belang.
U bent al Vriend voor minimaal € 25,00 per jaar. Lees verder